Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

follow-me
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna vialosiek losiek
follow-me
follow-me
follow-me
follow-me
2718 4402
Reposted fromlittlefool littlefool viadziubkowa dziubkowa
follow-me
7500 a534
Reposted fromlittlefool littlefool viadziubkowa dziubkowa
follow-me
0964 33b1
Reposted fromscorpix scorpix viaasiek1231 asiek1231
follow-me

Jeśli wszystko idzie dobrze, to znaczy, że o czymś nie wiesz.

Reposted fromjaamaica jaamaica viastrangeworld strangeworld
follow-me
Najgorsze są pogodne niedziele...- pomyślał bez siły do walki - puste, piękne, słoneczne niedzielne poranki, wiosenne i letnie, kiedy nie ma z kim pójść w aleję ani na plażę.
Reposted fromchocoway chocoway viaLookrecja Lookrecja
follow-me

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viastrangeworld strangeworld
follow-me
4639 92ea
Reposted fromretaliate retaliate viastrangeworld strangeworld
follow-me
3037 4196
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viastrangeworld strangeworld
follow-me
I "co nie zabije to wzmocni", to nieprawda. Co nie zabije, to nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viastrangeworld strangeworld
follow-me

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

— wyrwanezkontekstu.pl
Reposted frompingwineq pingwineq viastrangeworld strangeworld
follow-me
-Mam wrażenie,że Ty tylko udajesz szczęśliwą,a wewnątrz jesteś bardzo smutna.
— ktoś mnie przejrzał
Reposted fromweightless weightless viastrangeworld strangeworld
follow-me
follow-me
Wcześniej nasze końce wyglądały zupełnie inaczej. Teraz nasz koniec to naprawdę koniec.
— ale chyba nie do końca zdaję sobie jeszcze z niego sprawę
Reposted fromstrangeworld strangeworld
follow-me
4567 5327
follow-me
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromte-quiero te-quiero viastrangeworld strangeworld
follow-me
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl